Naše služby

Společnost RAWAT consulting s.r.o. pomáhá svým klientům řešit problematiku monitoringu povrchových, odpadních i technologických vod a nabízí širokou škálu služeb v této oblasti.

Zobrazit
Všechny služby

Rawat

Firma RAWAT consulting s.r.o. poskytuje služby v oblastech vodního hospodářství a ochrany životního prostředí v duchu svého názvu „Research on Advanced Water Technologies“.

Společnost byla založena v roce 2010 a sdružuje řadu špičkových specialistů s dlouholetými zkušenostmi například z oblasti ochrany životního prostředí nebo čištění komunálních a průmyslových odpadních vod.

RAWAT consulting s.r.o. nabízí servis klientům z nejrůznějších oborů soukromého i veřejného sektoru, nejčastěji průmyslovým podnikům, investorským skupinám, výzkumným organizacím a státním institucím. Rovněž úzce spolupracuje s nadnárodními konzultantskými společnostmi. Firma působí nejen v České republice, ale soustřeďuje se i na vědeckovýzkumné projekty a jejich realizace v rámci Evropské Unie, Afriky nebo Jižní Ameriky. RAWAT consulting s.r.o. jako jediná soukromá organizace v České republice vlastní a udržuje sbírku technologicky využitelných kmenů řas z celého světa.

Číst více

Aktuálně