Aktuálně

Všechny
Fotky
Videa
16.3.2016

Chemické analýzy vody

Kyvetové testy HACH LANGE - fotometrické analýzy vody v parametrech Amoniak, CHSK, dusičnany, dusitany, fosfor (ortho+celkový), TOC a železo

16.3.2016

Testy toxicity

Testy toxicity na Sinapis alba a Thamnocephalus platyurus nebo Daphnia magna.

16.3.2016

Mikroskopické analýzy fytoplanktonu

Mikroskopické snímky a analýzy druhového složení fytoplanktonu.

16.3.2016

Monitoring fytoplanktonu in situ

Stanovení množství fytoplanktonu na místě fluorescenční sondou FluoroProbe v parametrech zelené řasy, sinice, rozsivky, skrytěnky a celkový chlorofyl.

16.3.2016

Monitoring vody in situ

Analýzy vody na místě multiparametrickou sondou YSI 6600 V2 v parametrech teplota, pH, vodivost, zákal, rozpuštěný kyslík, chlorofyl, fykocyanin a ORP v různých hloubkách.

16.3.2016

Odběry sedimentů

Odběry sedimentů hloubkovým odběrákem z vodních nádrží pro chemické analýzy, testy ekotoxicity a stanovení inokula sinic.

15.6.2015

Hlášení z terénu

Zaměstnanci RAWAT v těchto horkých dnech zintenzivnili četnost výjezdů do terénu, zvýšila se poptávka na poradenství, odběry a analýzy vody.

8.6.2015

Chystáme nový bakteriálně - řasový produkt do půdy

V těchto dnech probíhá registrace našeho nově vyvinutého bakteriálně - řasového přípravku určeného do půd, který pomáhá rostlinám překonávat stres, např. suchem, zlepšuje jejich kořenotvorbu aj. Pozitivní efekty přípravku sledujeme dlouhodobě, jeho dvojí loňská aplikace způsobila markantní rozdíly ve velikosti rostlin a množství plodů, přetrvávající i v letošním roce! Rostliny jahod v levé části bez ošetření naším přírodním aditivem, rostliny v pravé části fotky byly ošetřeny dvakrát v r. 2014.

9.4.2015

Sezóna začíná

Sezóna pro zabezpečení čistých vod začíná. Nabízíme služby k monitoringu, analýzám, či poradenství.

6.4.2014

Čerstvé produkty na sezónu 2015 v prodeji

Čerstvé bakteriální směsi pro sezónu 2015 jsou připraveny!

24.2.2014

Nový web

Spouštíme nové webové stránky a e-shop. Prohlédněte si, zda se Vám líbí!